VISIE & MISSIE

Visie

De Stichting Bos der Onverzettelijken wil de boodschap uitdragen dat voor het behoud van vrijheid en democratie en het handhaven van mensenrechten, altijd moet worden gestreden tegen tirannie en onderdrukking. We sporen daarbij de jongere generaties aan tot strijdbare waakzaamheid.

Missie

De begrippen vrijheid, democratie, mensenrechten, maar ook tirannie en onderdrukking zijn van alle tijden. Zij spelen bij elke generatie een dusdanig belangrijke rol dat er voor of tegen gestreden wordt. Het bewustwordingsproces om bij de jongere generaties te komen tot een strijdbare waakzaamheid moet voor elke generatie vanzelfsprekend zijn.

We willen onze visie daarom graag doorgeven aan de generaties van na de tweede wereldoorlog. In eerste instantie bij de jonge generatie in Almere, en daarna in Flevoland. Hiermee willen we een gezonde basis leggen voor de betekenis en de bekendheid van het Bos. Uiteindelijk willen wij deze aanpak en werkwijze landelijk aanbieden.