CONVENANT

Convenantpartners

Definitie: Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen:

  • een overheid en een andere overheid;

  • een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon;

  • natuurlijke personen of rechtspersonen…

Na de opening van het Bos werd op 29 april 1993 door het Gezamenlijk Verzet een eerste convenant afgesloten met de Gemeente Almere. Dat was op die dag precies 50 jaar na de legendarische april-mei Staking van 1943.
In dit convenant verklaart het Gemeentebestuur van Almere dat zij het Bos der Onverzettelijken als Nationaal verzetsmonument zal beheren in de geest van de initiatiefnemers van het Bos.

Tijdens de eerste bestaansjaren van het Bos is de ontwikkeling ervan door een commissie begeleid. Daarna is er een vriendengroep opgericht, waarbij ook onze toenmalige burgemeester mevrouw Jorritsma een rol speelde. In die beginperiode heeft Jeugdland Stad, de Roefelraad (Kinderraad) en De Schoor samen met bezoekers de “Herdenking” geregeld. Op verzoek van de gemeente is de vriendengroep uiteindelijk opgegaan in de Stichting Bos der Onverzettelijken.

De Stichting heeft samen met de Gemeente Almere in september 2015 een convenant afgesloten met de Boogaart Almere Infra Groep en het Groenhorstcollege (het huidige Aeres college) met betrekking tot het onderhoud van het Bos der Onverzettelijken.

Het jaar daaropvolgend zijn in aanvulling hierop de convenanten afgesloten met De Schoor en drie basisscholen uit Almere: Het Drieluik in Almere Buiten, Ichthus in Waterwijk, Montessori in Almere Stad. Deze scholen scharen zich achter de doelstelling van het Bos en leveren daaraan een bijdrage.

Deze convenant partners hebben zich het afgelopen jaar met veel enthousiasme ingezet voor het onderhoud, de herdenkingen en de lichtjes tocht. Bovenal dragen zij de doelstellingen en het gedachtengoed uit onder de leerlingen van de scholen, waardoor het Bos ook in de toekomst draagkracht krijgt binnen onze maatschappij.

De Stichting is voortdurend op zoek naar bedrijven, scholen en instellingen die samen met ons en de huidige convenantpartners de schouders onder het Bos der Onverzettelijken willen blijven zetten, zodat dit Nationale monument ook in de toekomst recht van bestaan heeft.

Heeft uw school, bedrijf of instelling interesse om met ons samen te werken de komende jaren? Laat het ons weten en meld je aan.