Herdenkingen

INDIËHERDENKING 15 AUGUSTUS

Foto: Esmee Burgersdijk

In het Bos der Onverzettelijken wordt op 15 augustus een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Tijdens de herdenking wordt er ook gezamenlijk stilgestaan bij de slachtoffers die tijdens de Bersiapperiode na 1945 zijn omgekomen.

Het huidig Indië monument werd gelijktijdig met de aanleg van het Bos der Onverzettelijken aangelegd. Na jaren met weinig activiteit van de 15 augustus herdenking werd er in 2017 een eerste poging gedaan hierin verandering te brengen. In 2018 werd het groter opgezet wat resulteerde in een goede opkomst van bezoekers. In 2019 werd de eerste Flevolandse Indië herdenking gehouden waar ook de Commissaris van de Koning van Flevoland en vertegenwoordigers van de vijf gemeenten van Flevoland aanwezig waren.

Doel hiervan is een blijvende borging te creëren voor de Flevolandse Indiëherdenking in samenwerking met de overige gemeenten in Flevoland.

Gelet op de ligging van het Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken, de gemeente Almere hierin een leidinggevende positie inneemt.

Door provinciaal deze Indiëherdenking te houden geeft het ook een versterkte binding tussen de Flevolandse gemeenten. Om dit nog meer te onderbouwen wil de werkgroep deze verbinding tot uiting brengen in een nieuw monument waarin de verbinding nog meer de nadruk krijgt.

Op 15 augustus 2023 wordt er voor de vijfde maal door de werkgroep Indiëherdenking Flevoland de herdenking georganiseerd.

Tijdens de Indiëherdenking, die door de Werkgroep Indiëherdenking Flevoland wordt georganiseerd, worden ook de bewoners van Rumah Melati uit Almere de gelegenheid gegeven om deze herdenking bij te wonen. Ook wordt er provinciaal door tv en nieuwsbladen aandacht gegeven. RTV Flevoland maakt een directe uitzending hiervoor die ook online uitgezonden wordt. De werkgroep wordt ook ondersteund door Jeugdland Stad met de vrijwilligers en Scouting Hannie Schaft Almere. Ook de veteranen/COM zijn elk jaar aanwezig. De herdenking wordt muzikaal begeleid door het orkest Lelystad. Ook proberen wij elk jaar een Indische zangeres/zanger of groep te laten optreden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de bezoekers. Na afloop is er een kleine kumpulan ter afsluiting.

Deze herdenking wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland en de gemeente Almere. Dankzij de inzet van de vrijwilligers kan deze herdenking op respectvolle wijze gehouden worden.

Foto-impressie herdenking 15 augustus 2023

Foto’s: Esmee Burgersdijk

Foto-impressie herdenking 15 augustus 2020

Foto’s: Esmee Burgersdijk